Trang chủ game võ hiệp

logo

Liên thông server s5-s6-s7

Liên thông S5-S6-S7 từ 13h đến 18h ngày 27-1-2016. Bảo trì nhanh s1-s2-s3-s4 và Võ Hiệp 2016

Chức nghiệp

  • Côn Lôn
  • Đường Môn
  • Nga My
  • Tiêu Diêu

∗Định hướng:Cận chiến, tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★
Chiến đấu:★★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★