Trang chủ game võ hiệp

logo

Liên Thông Server s1~s7 vào 10h 31/3

Liên Thông Server s1~s7 vào 10h ngày 31-3-2016

Chức nghiệp

  • Côn Lôn
  • Đường Môn
  • Nga My
  • Tiêu Diêu

∗Định hướng:Cận chiến, tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★
Chiến đấu:★★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★